REGULAMENTUL CONCURSULUI

"Şofer prin România cu noul Opel Antara - Votează şi câştigă 500 de euro!"

Art. 1. Organizator

S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., cu sediul în Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu, Nr.62-66, Etaj 6, Camera 42, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/6876/2010, având codul unic de înregistrare 27189522, Cont deschis la ING BANK; IBAN:  RO 43 INGB 0001 0081 9398 8920.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii şi publicul vor fi înştiinţaţi de modificări prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul "Şofer prin România cu noul Opel Antara - Votează şi câştigă 500 de euro!"
(denumit în continuare "Concurs") va începe pe data de 4 mai 2011 şi va dura până la data de 18 mai ora 11:59:59 . Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare


Concursul se desfăşoară exclusiv pe paginile
http://www.facebook.com/ProMotorRomania si http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro .

Are drept de participare orice utilizator de internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

 •         este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România

 •         este fan ProMotor, respectiv Descoperă.ro pe platforma de socializare Facebook (a dat Like/ îmi place) până la data de 18 mai

 •         este de acord cu publicarea numelui pe paginile http://www.facebook.com/ProMotorRomania si http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro şi pe site-urile www.promotor.ro şi www.descopera.ro , în cazul în care este desemnat câştigător al concursului

 •         confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la această promoţie angajaţii Mediafax Group, precum şi rudele de gradul I sau soţii/soţiile acestora.

Art.4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe
http://www.facebook.com/ProMotorRomania, http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro, precum şi prin intermediul site-urilor www.promotor.ro, www.descopera.ro şi din banner-ele online de promovare a acestuia.

Ca sa poată participa la tragerea la sorţi din 19 mai, utilizatorii trebuie să fie fani ai paginii ProMotor, respectiv Descoperă.ro de pe Facebook la data de 19 mai şi să dea Like/ îmi place cel puţin unui peisaj din secţiunea specială de concurs.

Secţiunea de concurs va fi găzduită pe paginile http://www.facebook.com/ProMotorRomania, respectiv http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro şi va conţine toate peisajele parcurse de echipele ProMotor, respectiv Descoperă.ro în cadrul concursului Şofer prin România.
http://soferprinromania.promotor.ro/harta

Vor fi luaţi în considerare toţi participanţii la concurs care îndeplinesc toate condiţiile de participare menţionate la Articolul 3 al prezentului regulament.

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi în data de 19 mai şi constau în câte un premiu a 500 de euro pentru fiecare pagina în parte:

 •         un premiu de 500 de euro pentru utilizatorii care votează peisajele de pe http://www.facebook.com/ProMotorRomania

 •         un premiu de 500 de euro pentru utilizatorii care votează peisajele de pe http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro

  Valoarea totală a premiilor este de 1.000 de euro, TVA inclus.

  Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

  Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi prin intermediul random.org, din lista tuturor participanţilor la concurs care au respectat prezentul regulament. Vor participa la tragerea la sorţi numai utilizatorii au dat Like/ îmi place paginii
  http://www.facebook.com/ProMotorRomania, respectiv paginii http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro până la data de 19 mai, inclusiv.

  Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului şi modul în care vor putea intra în posesia premiului în 24 de ore după încheierea tragerilor la sorţi, printr-un mesaj pe Wall-ul/Peretele paginii de Facebook ProMotor/ Descoperă şi printr-un mesaj pe pagina de Facebook personală prin care au dat Like/ îmi place (dacă setările respectivelor conturi de Facebook permit acest lucru). De asemenea, numele câştigătorilor vor fi afişate pewww.promotor.ro şi www.descopera.ro

  Utilizatorii desemnaţi câştigători trebuie să fie fani ai paginii http://www.facebook.com/ProMotorRomania, respectiv http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro şi la momentul tragerii la sorţi. în caz contrar, ei vor fi descalificaţi.

  Un utilizator va avea un număr de şanse egal cu numărul de peisaje pentru care a dat Like/ îmi place.

  Un utilizator va putea câştiga o singură dată în cadrul concursului.

  Dacă un utilizator votează atât peisaje de pe pagina http://www.facebook.com/ProMotorRomania, dar şi de pe pagina http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro, acesta va participa la ambele trageri la sorţi, cu excepţia situaţiei în care va fi desemnat câştigător la prima extragere efectuată.

  în cazul în care un câştigător nu poate fi contactat în interval de 48 ore de la desemnarea lui, premiile se vor acorda altui utilizator, ales prin acelaşi mecanism de tragere la sorţi.

  Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorului din motive care nu ţin de el.

  Premiile în bani vor fi virate în contul câştigătorilor în maxim 30 de zile lucrătoare din momentul în care aceştia fac dovada că sunt titularii contului transmis către Organizator în vederea intrării în posesia premiului.

  Validarea câştigătorilor se va face în baza unui act de identitate, ca verificare a corectitudinii datelor personale completate de participant în momentul creării contului şi efectuării înscrierii în Concurs.

  Art. 7. Informarea publicului

  Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul
  www.promotor.ro , dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

  Art. 8. întreruperea concursului

  Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul paginii de Facebook http://www.facebook.com/ProMotorRomania

  Art. 9. Taxe şi impozite aferente

  Organizatorul Concursului este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, inclusiv impozitul datorat conform legii pentru veniturile obţinute din Concurs, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat să îl calculeze şi să îl plătească în beneficiul câştigătorilor.

  Art. 10. Litigii

  în cazul unor litigii apărute între MEDIAFAX GROUP şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.